Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

Nguyễn Công Hoan được xem như là bậc thầy truyện ngắn của văn học Việt Nam hiện đại. Thế giới truyện ngắn của ông đa dạng, phong phú như một bách khoa toàn thư, mà đặc trưng mà cuộc sống xã hội phong kiến của thực dân ở VN nửa đầu thế kỷ 20.

Đánh giá truyện (1)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe