Những Người Khốn Khổ

Đây là bộ truyện lớn nhất, giá trị nhất trong sự nghiệp văn chương của Victor Hugo. Ông đã viết tác phẩm này trong vòng ba mươi năm. Sau khi hoàn thành, ông gọi bộ tiểu thuyết này là "một trái núi"

Đánh giá truyện (7)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe