Giọng đọc: MC Đình Duy

Giọng đọc MC Đình Duy

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện của MC Đình Duy

Sắp xếp Audio
Số Phận Cuộc Đời

Số Phận Cuộc Đời

MC Đình Duy

2 vote

05:26:19    8 phần
Lượt nghe: 528

Góc Khuất Cuộc Đời

Góc Khuất Cuộc Đời

MC Đình Duy

19 vote

18:45:02    22 phần
Lượt nghe: 13.380

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Đình Duy

15 vote

04:22:16    5 phần
Lượt nghe: 11.330

Nhật Ký Bão Lòng

Nhật Ký Bão Lòng

MC Đình Duy

13 vote

05:25:27    7 phần
Lượt nghe: 4.205

Hồ Ly Nghĩa Trang

Hồ Ly Nghĩa Trang

MC Đình Duy

6 vote

03:56:34    3 phần
Lượt nghe: 6.916

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

MC Đình Duy

00:57:50    1 phần
Lượt nghe: 4.727