Giọng đọc: MC Đình Duy

Giọng đọc MC Đình Duy

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện của MC Đình Duy

Sắp xếp Audio
Cổ Cồn Trắng

Cổ Cồn Trắng

MC Đình Duy

14:43:56    16 phần
Lượt nghe: 1.199

Nó Và Con Đĩ

Nó Và Con Đĩ

MC Đình Duy

1 vote

03:48:14    4 phần
Lượt nghe: 1.423

Cai Nghiện

Cai Nghiện

MC Đình Duy

3 vote

03:41:44    5 phần
Lượt nghe: 1.909

Cha Mẹ Của Con

Cha Mẹ Của Con

MC Đình Duy

00:26:51    1 phần
Lượt nghe: 466

Day Dứt Cả Đời

Day Dứt Cả Đời

MC Đình Duy

1 vote

00:44:00    1 phần
Lượt nghe: 678

Vết Sẹo Cuộc Đời

Vết Sẹo Cuộc Đời

MC Đình Duy

00:41:57    1 phần
Lượt nghe: 681

Số Phận Cuộc Đời

Số Phận Cuộc Đời

MC Đình Duy

3 vote

05:26:19    8 phần
Lượt nghe: 1.436

Góc Khuất Cuộc Đời

Góc Khuất Cuộc Đời

MC Đình Duy

25 vote

18:45:02    22 phần
Lượt nghe: 21.078

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Đình Duy

17 vote

04:22:16    5 phần
Lượt nghe: 16.693

Nhật Ký Bão Lòng

Nhật Ký Bão Lòng

MC Đình Duy

15 vote

05:25:27    7 phần
Lượt nghe: 7.004

Hồ Ly Nghĩa Trang

Hồ Ly Nghĩa Trang

MC Đình Duy

6 vote

03:56:34    3 phần
Lượt nghe: 8.223

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

MC Đình Duy

00:57:50    1 phần
Lượt nghe: 6.926