Giải Của Ngải Ký

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ma Giải Của Ngải Ký qua giọng đọc của MC trẻ Hoàng Khiêm. Mời quý thính giả lắng nghe

Hoàng Khiêm

Đánh giá truyện (2)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe