Hồn Sói - Truyện Ma

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ma Hồn Sói của tác giả Người Khăn Trắng, qua giọng đọc MC Viết Linh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe!

MC Viết Linh

Người Khăn Trắng

Đánh giá truyện (1)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe