Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe câu chuyện ma Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện của tác giả Tống Mặt Than, qua giọng đọc MC Viết Linh. Mời quý thính giả lắng nghe!

MC Viết Linh

Tống Mặt Than

Đánh giá truyện (0)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe