Cầu Bắt Hồn - Truyện Ma

Cầu Bắt Hồn là câu chuyện ma mị hay của tác giả Thục Linh. Mời quý vị thính giả lắng nghe qua giọng đọc MC Hoàng Khiêm

MC Hoàng Khiêm

Thục Linh

Đánh giá truyện (8)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe