Vong Hồn Của Những Hận Thù

Mời quý vị thính giả cùng theo dõi câu chuyện ma Vong Hồn Của Những Hận Thù qua giọng đọc MC Đình Soạn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe!

MC Đình Soạn

Đánh giá truyện (5)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe