Giọng đọc: MC Viết Linh

Giọng đọc MC Viết Linh - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Viết Linh.

Sắp xếp Audio
Vùng Đất Vô Hình

Vùng Đất Vô Hình

MC Viết Linh

3 vote

15:29:16    19 phần
Lượt nghe: 6.354

Con Tim Của Quỷ

Con Tim Của Quỷ

MC Viết Linh

1 vote

00:51:18    1 phần
Lượt nghe: 4.281

Bọ Cạp Rừng Sâu

Bọ Cạp Rừng Sâu

MC Viết Linh

08:19:59    10 phần
Lượt nghe: 4.538

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

MC Viết Linh

1 vote

00:54:20    1 phần
Lượt nghe: 4.602

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

MC Viết Linh

02:13:24    1 phần
Lượt nghe: 5.424

Ba Tuần Trông Nhà Bạn Thân

Ba Tuần Trông Nhà Bạn Thân

MC Viết Linh

02:25:10    1 phần
Lượt nghe: 5.215

Ký Sự Chuyển Mộ

Ký Sự Chuyển Mộ

MC Viết Linh

4 vote

04:12:04    4 phần
Lượt nghe: 4.672

Tấm Gương Cạnh Giường Ngủ

Tấm Gương Cạnh Giường Ngủ

MC Viết Linh

5 vote

00:51:45    1 phần
Lượt nghe: 4.325

Biệt Thự Máu

Biệt Thự Máu

MC Viết Linh

00:31:28    1 phần
Lượt nghe: 4.546

Hồn Sói - Truyện Ma

Hồn Sói - Truyện Ma

MC Viết Linh

00:39:03    1 phần
Lượt nghe: 3.757

Vũng Linh Du Ký

Vũng Linh Du Ký

MC Viết Linh

01:54:41    1 phần
Lượt nghe: 3.736

Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện

Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện

MC Viết Linh

00:57:58    1 phần
Lượt nghe: 5.402

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

MC Viết Linh

2 vote

00:44:45    1 phần
Lượt nghe: 4.908

11 Âm Binh

11 Âm Binh

MC Viết Linh

6 vote

07:54:15    10 phần
Lượt nghe: 6.103

Âm Dương Cùng Cõi

Âm Dương Cùng Cõi

MC Viết Linh

02:20:43    3 phần
Lượt nghe: 5.032

Giải Ngải Ký - Truyện Kinh Dị

Giải Ngải Ký - Truyện Kinh Dị

MC Viết Linh

5 vote

08:21:18    11 phần
Lượt nghe: 18.801