Giọng đọc: MC Viết Linh

Giọng đọc MC Viết Linh - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Viết Linh.

Sắp xếp Audio
Vùng Đất Vô Hình

Vùng Đất Vô Hình

MC Viết Linh

3 vote

15:29:16    19 phần
Lượt nghe: 9.966

Con Tim Của Quỷ

Con Tim Của Quỷ

MC Viết Linh

1 vote

00:51:18    1 phần
Lượt nghe: 5.938

Bọ Cạp Rừng Sâu

Bọ Cạp Rừng Sâu

MC Viết Linh

08:19:59    10 phần
Lượt nghe: 6.842

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

MC Viết Linh

1 vote

00:54:20    1 phần
Lượt nghe: 6.839

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

MC Viết Linh

02:13:24    1 phần
Lượt nghe: 8.275

Ba Tuần Trông Nhà Bạn Thân

Ba Tuần Trông Nhà Bạn Thân

MC Viết Linh

02:25:10    1 phần
Lượt nghe: 7.904

Ký Sự Chuyển Mộ

Ký Sự Chuyển Mộ

MC Viết Linh

4 vote

04:12:04    4 phần
Lượt nghe: 7.497

Tấm Gương Cạnh Giường Ngủ

Tấm Gương Cạnh Giường Ngủ

MC Viết Linh

5 vote

00:51:45    1 phần
Lượt nghe: 6.291

Biệt Thự Máu

Biệt Thự Máu

MC Viết Linh

00:31:28    1 phần
Lượt nghe: 6.310

Hồn Sói - Truyện Ma

Hồn Sói - Truyện Ma

MC Viết Linh

00:39:03    1 phần
Lượt nghe: 5.938

Vũng Linh Du Ký

Vũng Linh Du Ký

MC Viết Linh

01:54:41    1 phần
Lượt nghe: 5.616

Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện

Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện

MC Viết Linh

00:57:58    1 phần
Lượt nghe: 7.851

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

MC Viết Linh

2 vote

00:44:45    1 phần
Lượt nghe: 7.643

11 Âm Binh

11 Âm Binh

MC Viết Linh

6 vote

07:54:15    10 phần
Lượt nghe: 8.753

Âm Dương Cùng Cõi

Âm Dương Cùng Cõi

MC Viết Linh

02:20:43    3 phần
Lượt nghe: 6.911

Giải Ngải Ký - Truyện Kinh Dị

Giải Ngải Ký - Truyện Kinh Dị

MC Viết Linh

5 vote

08:21:18    11 phần
Lượt nghe: 21.290