Giọng đọc: MC Viết Linh

Giọng đọc MC Viết Linh - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Viết Linh.

Sắp xếp Audio
Vùng Đất Vô Hình

Vùng Đất Vô Hình

MC Viết Linh

3 vote

15:29:16    19 phần
Lượt nghe: 7.814

Con Tim Của Quỷ

Con Tim Của Quỷ

MC Viết Linh

1 vote

00:51:18    1 phần
Lượt nghe: 5.143

Bọ Cạp Rừng Sâu

Bọ Cạp Rừng Sâu

MC Viết Linh

08:19:59    10 phần
Lượt nghe: 5.563

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

MC Viết Linh

1 vote

00:54:20    1 phần
Lượt nghe: 5.613

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

MC Viết Linh

02:13:24    1 phần
Lượt nghe: 6.681

Ba Tuần Trông Nhà Bạn Thân

Ba Tuần Trông Nhà Bạn Thân

MC Viết Linh

02:25:10    1 phần
Lượt nghe: 6.288

Ký Sự Chuyển Mộ

Ký Sự Chuyển Mộ

MC Viết Linh

4 vote

04:12:04    4 phần
Lượt nghe: 5.806

Tấm Gương Cạnh Giường Ngủ

Tấm Gương Cạnh Giường Ngủ

MC Viết Linh

5 vote

00:51:45    1 phần
Lượt nghe: 5.163

Biệt Thự Máu

Biệt Thự Máu

MC Viết Linh

00:31:28    1 phần
Lượt nghe: 5.334

Hồn Sói - Truyện Ma

Hồn Sói - Truyện Ma

MC Viết Linh

00:39:03    1 phần
Lượt nghe: 4.768

Vũng Linh Du Ký

Vũng Linh Du Ký

MC Viết Linh

01:54:41    1 phần
Lượt nghe: 4.498

Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện

Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện

MC Viết Linh

00:57:58    1 phần
Lượt nghe: 6.272

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

MC Viết Linh

2 vote

00:44:45    1 phần
Lượt nghe: 5.945

11 Âm Binh

11 Âm Binh

MC Viết Linh

6 vote

07:54:15    10 phần
Lượt nghe: 7.199

Âm Dương Cùng Cõi

Âm Dương Cùng Cõi

MC Viết Linh

02:20:43    3 phần
Lượt nghe: 5.956

Giải Ngải Ký - Truyện Kinh Dị

Giải Ngải Ký - Truyện Kinh Dị

MC Viết Linh

5 vote

08:21:18    11 phần
Lượt nghe: 19.871