Cập nhật Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

Tử Huyết Tóc là 1  tác phẩm truyện ma của Tác giả trẻ Thục Linh được thể hiện dưới giọng đọc huyền thoại của MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Thục Linh

Đánh giá truyện (24)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe