Tác giả: Thục Linh

Truyện Audio Của Tác Giả Thục Linh

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các câu chuyện của tác giả Thục Linh

Sắp xếp Audio
Độc Trùng Phong

Độc Trùng Phong

MC Đình Soạn

1 vote

06:06:13    6 phần
Lượt nghe: 16.275

Đồng Dao Kinh Dị

Đồng Dao Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

    1 phần
Lượt nghe: 9.186

Cập nhật Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

2 vote

04:29:50    4 phần
Lượt nghe: 24.706

Lời Nguyền Làng Sương Mù

Lời Nguyền Làng Sương Mù

MC Đình Soạn

1 vote

04:30:55    3 phần
Lượt nghe: 24.312

Cầu Bắt Hồn - Truyện Ma

Cầu Bắt Hồn - Truyện Ma

MC Hoàng Khiêm

7 vote

05:15:27    3 phần
Lượt nghe: 11.589

Cập nhật Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

MC Đình Soạn

13 vote

06:23:22    4 phần
Lượt nghe: 28.503

Full Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

MC Đình Soạn

19 vote

04:18:03    3 phần
Lượt nghe: 28.671

Trinh Thám hay Nhục hồng ngải (Hành trình tim con bị mất tích)

Nhục hồng ngải (Hành trình tim con bị mất tích)

MC Đình Soạn

24 vote

05:34:06    4 phần
Lượt nghe: 41.481

Bóng Trăng Trắng Ngà - Truyện Ma

Bóng Trăng Trắng Ngà - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

04:58:58    3 phần
Lượt nghe: 24.129