Kumanthong Góc Khuất U Ám

Kumanthong là bùa ngải đáng sợ của Thái Lan. Hôm nay qua câu chuyện sẽ cho quý vị cùng hiểu rõ hơn về loại bùa này qua giọng đọc Đình Soạn

MC Đình Soạn

Bùi Công Hiếu

Đánh giá truyện (4)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe