Bọ Cạp Rừng Sâu

Bọ Cạp Rừng Sâu là câu chuyện ma hay của tác giả Thượng Quang Ngọ Dạ. Bây giờ qua giọng đọc MC Viết Linh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe

MC Viết Linh

Thượng Quan Ngọ Dạ

Đánh giá truyện (0)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe