Con Tim Của Quỷ

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chuyện ma Con Tim Của Quỷ qua giọng đọc MC Viết Linh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe!

MC Viết Linh

Đánh giá truyện (1)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe