Talk Show #1 - Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma

Với mong muốn đưa nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến gần hơn với tất cả quý khán thính giả đã yêu thương ông, và hơn hết là để lưu giữ lại những kiến thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm... vô cùng quý báu của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thì chúng tôi đã thực hiện loạt chương trình Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn

Trong Talkshow lần 1 này sẽ là chủ để Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đánh giá truyện (2)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe