Tặc Miêu - Truyện Truyền Thuyết

Tặc miêu nằm trong series Ma Thổi Đèn cực hấp dẫn của Thiên Hạ Bá Xướng. Vẫn là những câu chuyện li kì những điểm khác ở lần này là một câu chuyện liên quán đến mèo. Vậy điểm gì cuốn hút trong câu chuyện này? Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Đánh giá truyện (8)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe