Giọng đọc: Hẻm Radio

Truyện Audio - Hẻm Radio

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các câu chuyện audio của channel Hẻm Radio

Sắp xếp Audio
Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em

Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em

01:04:46    9 phần
Lượt nghe: 3.471

Bên Rặng Tuyết Sơn

Bên Rặng Tuyết Sơn

4 vote

10:07:16    7 phần
Lượt nghe: 3.060

Hoàng Tử Bé - Truyện Ngắn

Hoàng Tử Bé - Truyện Ngắn

1 vote

03:45:54    8 phần
Lượt nghe: 2.936

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

01:16:46    5 phần
Lượt nghe: 3.504

Chuyện Về Những Người Cô Đơn

Chuyện Về Những Người Cô Đơn

06:04:21    11 phần
Lượt nghe: 3.825

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Truyện Kiều - Nguyễn Du

09:03:12    14 phần
Lượt nghe: 6.252

Tắt Lửa Lòng - Lan Và Điệp

Tắt Lửa Lòng - Lan Và Điệp

10:31:54    21 phần
Lượt nghe: 4.486

Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

1 vote

13:45:39    22 phần
Lượt nghe: 6.105

Cafe Cảm Xúc

Cafe Cảm Xúc

03:54:22    6 phần
Lượt nghe: 3.352

Cho Những Ngày Không Nhau Mà Vẫn Đau

Cho Những Ngày Không Nhau Mà Vẫn Đau

00:11:33    4 phần
Lượt nghe: 2.775

Tháng Năm Rực Rỡ

Tháng Năm Rực Rỡ

00:12:32    1 phần
Lượt nghe: 3.614

Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người

Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người

08:31:36    37 phần
Lượt nghe: 2.854

Hôm Nay Tôi Thất Tình

Hôm Nay Tôi Thất Tình

07:50:13    62 phần
Lượt nghe: 4.277

Không Còn Thời Gian Để Buồn

Không Còn Thời Gian Để Buồn

1 vote

02:09:56    16 phần
Lượt nghe: 3.236

Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

1 vote

07:14:10    41 phần
Lượt nghe: 4.473

Cứ Bình Tĩnh - Tuệ Nghi

Cứ Bình Tĩnh - Tuệ Nghi

2 vote

00:55:07    10 phần
Lượt nghe: 2.805

Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

1 vote

04:04:53    37 phần
Lượt nghe: 2.879