Ở Trọ Sài Gòn - Truyện Ngắn Chọn Lọc

Ở Trọ Sài Gòn  là những ghi chép về cuộc sống của một sinh viên năm nhất từ quê lên Sài Gòn học. Là những mảnh ghép về tình bạn, tình người, tình quê,... Là chuỗi câu chuyện xoay quanh vấn đề học hành, mưu sinh, tồn tại và khát vọng.

Xuân Hùng

Đánh giá truyện (1)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe