Vượt Lên Số Phận - Hạt giống tâm hồn

Vượt Lên Số Phận được viết lên từ nhiều câu chuyện với nhiều tác giả khác nhau. Thân gửi đến những độc giả của Hạt giống tâm hồn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Hướng Dương

Đánh giá truyện (4)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe