Trấn Ma Đạo - Truyện Ma

Trấn Ma Đạo là câu chuyện ma kể về hành trình diệt quỷ của một đạo sĩ của tác giả Minh Hoàng. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc MC Hoàng Khiêm

MC Hoàng Khiêm

Minh Hoàng

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe