Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

Truyện ma Thái Lan được MC Đình Soạn kể lại dựa trên bộ truyện Những Miền Linh Dị của tác giả Dương Hành Triệt. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe!

MC Đình Soạn

Dương Hành Triệt

Đánh giá truyện (20)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe