Tác giả: Ngọc Sơn

Sắp xếp Audio
Đêm Trước Bình Minh

Đêm Trước Bình Minh

MC Nguyễn Huy

1 vote

03:51:13    3 phần
Lượt nghe: 2.427

Tâm Sóng - Truyện Ma

Tâm Sóng - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

1 vote

00:56:57    1 phần
Lượt nghe: 2.721

Đĩ Đời - Truyện Ma

Đĩ Đời - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

    1 phần
Lượt nghe: 4.446

Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

MC Nguyễn Huy

14 vote

22:43:28    22 phần
Lượt nghe: 10.059

Duyên Âm Tiền Kiếp

Duyên Âm Tiền Kiếp

MC Nguyễn Huy

2 vote

00:55:53    1 phần
Lượt nghe: 4.435

Phần Đời Bị Mất

Phần Đời Bị Mất

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:39:37    2 phần
Lượt nghe: 5.023