Tác giả: Ngọc Sơn

Sắp xếp Audio
Đêm Trước Bình Minh

Đêm Trước Bình Minh

MC Nguyễn Huy

1 vote

03:51:13    3 phần
Lượt nghe: 1.517

Tâm Sóng - Truyện Ma

Tâm Sóng - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

00:56:57    1 phần
Lượt nghe: 2.086

Đĩ Đời - Truyện Ma

Đĩ Đời - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

    1 phần
Lượt nghe: 3.576

Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

MC Nguyễn Huy

12 vote

22:43:28    22 phần
Lượt nghe: 8.217

Duyên Âm Tiền Kiếp

Duyên Âm Tiền Kiếp

MC Nguyễn Huy

1 vote

00:55:53    1 phần
Lượt nghe: 3.812

Phần Đời Bị Mất

Phần Đời Bị Mất

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:39:37    2 phần
Lượt nghe: 3.584