Tác giả: Ngọc Sơn

Sắp xếp Audio
Hậu Quả Cắm Đũa Bát Cơm

Hậu Quả Cắm Đũa Bát Cơm

MC Đình Soạn

2 vote

00:53:17    1 phần
Lượt nghe: 5.908

Oan Nghiệt Cầu T20

Oan Nghiệt Cầu T20

MC Ngọc Lâm

01:19:22    1 phần
Lượt nghe: 2.808

Đêm Trước Bình Minh

Đêm Trước Bình Minh

MC Nguyễn Huy

5 vote

03:51:13    3 phần
Lượt nghe: 14.724

Tâm Sóng - Truyện Ma

Tâm Sóng - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

1 vote

00:56:57    1 phần
Lượt nghe: 8.725

Đĩ Đời - Truyện Ma

Đĩ Đời - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

    1 phần
Lượt nghe: 12.514

Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

MC Nguyễn Huy

21 vote

22:43:28    22 phần
Lượt nghe: 22.250

Duyên Âm Tiền Kiếp

Duyên Âm Tiền Kiếp

MC Nguyễn Huy

1 vote

00:55:53    1 phần
Lượt nghe: 10.776

Phần Đời Bị Mất

Phần Đời Bị Mất

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:39:37    2 phần
Lượt nghe: 15.289