Hùng Ca Sử Việt - Toàn Tập

Phạm Ngũ Lão diệt Nguyên-Mông ,Hai Bà Trưng chống tàu - Sử Việt Hùng Ca
Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe câu chuyện lịch sử 1000 năm Bắc thuộc qua giọng kể tếu táo của Đạt Phi

Đạt Phi Media

Đánh giá truyện (13)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe