Giọng đọc: Quàng A Tũn

Audio giọng đọc Quàng A Tũn

Các truyện audio qua giọng đọc của MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Căn Phòng Im Lặng

Căn Phòng Im Lặng

Quàng A Tũn

2 vote

02:58:40    2 phần
Lượt nghe: 3.167

Chết Yểu

Chết Yểu

Quàng A Tũn

8 vote

02:29:29    2 phần
Lượt nghe: 5.342

Mảnh Đất Ma Quỷ

Mảnh Đất Ma Quỷ

Quàng A Tũn

4 vote

00:48:42    1 phần
Lượt nghe: 4.616

Khoảng Tối

Khoảng Tối

Quàng A Tũn

01:42:40    1 phần
Lượt nghe: 2.976

Oan Hồn Trong Gương

Oan Hồn Trong Gương

Quàng A Tũn

01:21:19    1 phần
Lượt nghe: 3.250

Những Con Ma Lang Thang

Những Con Ma Lang Thang

Quàng A Tũn

2 vote

01:14:28    1 phần
Lượt nghe: 3.942

Vòng Tay Ác Quỷ

Vòng Tay Ác Quỷ

Quàng A Tũn

01:28:56    1 phần
Lượt nghe: 3.450

Lễ Cầu Hồn

Lễ Cầu Hồn

Quàng A Tũn

3 vote

01:14:58    1 phần
Lượt nghe: 3.796

Hồn Ngải - Truyện Ma

Hồn Ngải - Truyện Ma

Quàng A Tũn

1 vote

02:32:11    2 phần
Lượt nghe: 4.460

Luyện Bùa Ma Xó

Luyện Bùa Ma Xó

Quàng A Tũn

02:18:21    2 phần
Lượt nghe: 4.668

Bùa Ngải Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Bùa Ngải Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Quàng A Tũn

02:39:10    2 phần
Lượt nghe: 3.820

Bốc Mộ

Bốc Mộ

Quàng A Tũn

4 vote

01:20:13    1 phần
Lượt nghe: 5.058

Những Cái Chết Trùng Tang

Những Cái Chết Trùng Tang

Quàng A Tũn

01:16:15    1 phần
Lượt nghe: 4.492

Người Vợ Ma

Người Vợ Ma

Quàng A Tũn

3 vote

01:05:03    1 phần
Lượt nghe: 3.435

Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán

Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán

Quàng A Tũn

8 vote

01:15:13    1 phần
Lượt nghe: 3.953

Cuốn Sổ Ma Ám

Cuốn Sổ Ma Ám

Quàng A Tũn

8 vote

02:15:10    2 phần
Lượt nghe: 4.177

Bí Mật Của Cầu Cơ Chết Người

Bí Mật Của Cầu Cơ Chết Người

Quàng A Tũn

8 vote

01:12:35    1 phần
Lượt nghe: 5.277

Chơi Ngải Và Thiên Linh Cái

Chơi Ngải Và Thiên Linh Cái

Quàng A Tũn

6 vote

01:41:41    1 phần
Lượt nghe: 5.089

Tai Nạn Kinh Hoàng

Tai Nạn Kinh Hoàng

Quàng A Tũn

2 vote

01:20:33    2 phần
Lượt nghe: 3.899

Ngôi Nhà Trên Mảnh Đất Hoang

Ngôi Nhà Trên Mảnh Đất Hoang

Quàng A Tũn

5 vote

03:44:13    3 phần
Lượt nghe: 4.369

Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

Quàng A Tũn

6 vote

08:19:22    7 phần
Lượt nghe: 4.113

Đường Âm

Đường Âm

Quàng A Tũn

3 vote

04:20:57    3 phần
Lượt nghe: 3.423

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

Quàng A Tũn

3 vote

01:18:21    1 phần
Lượt nghe: 4.601

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ

Quàng A Tũn

2 vote

05:17:57    4 phần
Lượt nghe: 5.714

Quỷ Nhập

Quỷ Nhập

Quàng A Tũn

2 vote

01:11:51    1 phần
Lượt nghe: 4.177

Đam Mê Xác Chết

Đam Mê Xác Chết

Quàng A Tũn

3 vote

01:17:15    1 phần
Lượt nghe: 4.040

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

Quàng A Tũn

2 vote

01:54:31    2 phần
Lượt nghe: 4.349

Yêu Người Cõi Âm

Yêu Người Cõi Âm

Quàng A Tũn

3 vote

01:56:36    2 phần
Lượt nghe: 3.930

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Quàng A Tũn

1 vote

00:24:43    90 phần
Lượt nghe: 21.744

Bên Kia Sự Sống

Bên Kia Sự Sống

Quàng A Tũn

1 vote

12:24:12    10 phần
Lượt nghe: 4.436

Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Quàng A Tũn

4 vote

08:52:56    6 phần
Lượt nghe: 6.429

Số Kiếp - Truyện Ma

Số Kiếp - Truyện Ma

Quàng A Tũn

3 vote

07:04:13    5 phần
Lượt nghe: 4.489

Ngôi Nhà Ma 368

Ngôi Nhà Ma 368

Quàng A Tũn

3 vote

09:54:47    7 phần
Lượt nghe: 6.247

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Quàng A Tũn

3 vote

01:38:03    1 phần
Lượt nghe: 3.587

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Quàng A Tũn

1 vote

01:30:22    1 phần
Lượt nghe: 4.344

Chuyện Tình Ma Nữ

Chuyện Tình Ma Nữ

Quàng A Tũn

2 vote

02:05:54    1 phần
Lượt nghe: 4.636

Thạch Sanh Dị Bản

Thạch Sanh Dị Bản

Quàng A Tũn

1 vote

04:13:20    3 phần
Lượt nghe: 5.379

Tam Điểm Chỉ

Tam Điểm Chỉ

Quàng A Tũn

5 vote

11:39:19    7 phần
Lượt nghe: 5.867

Ác, Bánh Xe Nhân Quả

Ác, Bánh Xe Nhân Quả

Quàng A Tũn

1 vote

08:09:40    5 phần
Lượt nghe: 7.394