Giọng đọc: Quàng A Tũn

Audio giọng đọc Quàng A Tũn

Các truyện audio qua giọng đọc của MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Luyện Bùa Ma Xó

Luyện Bùa Ma Xó

Quàng A Tũn

02:18:21    2 phần
Lượt nghe: 2.548

Bùa Ngải Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Bùa Ngải Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Quàng A Tũn

02:39:10    2 phần
Lượt nghe: 1.973

Bốc Mộ

Bốc Mộ

Quàng A Tũn

3 vote

01:20:13    1 phần
Lượt nghe: 2.620

Những Cái Chết Trùng Tang

Những Cái Chết Trùng Tang

Quàng A Tũn

01:16:15    1 phần
Lượt nghe: 2.596

Người Vợ Ma

Người Vợ Ma

Quàng A Tũn

3 vote

01:05:03    1 phần
Lượt nghe: 1.782

Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán

Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán

Quàng A Tũn

6 vote

01:15:13    1 phần
Lượt nghe: 2.523

Cuốn Sổ Ma Ám

Cuốn Sổ Ma Ám

Quàng A Tũn

6 vote

02:15:10    2 phần
Lượt nghe: 2.550

Bí Mật Của Cầu Cơ Chết Người

Bí Mật Của Cầu Cơ Chết Người

Quàng A Tũn

7 vote

01:12:35    1 phần
Lượt nghe: 3.154

Chơi Ngải Và Thiên Linh Cái

Chơi Ngải Và Thiên Linh Cái

Quàng A Tũn

4 vote

01:41:41    1 phần
Lượt nghe: 3.083

Tai Nạn Kinh Hoàng

Tai Nạn Kinh Hoàng

Quàng A Tũn

2 vote

01:20:33    2 phần
Lượt nghe: 1.940

Ngôi Nhà Trên Mảnh Đất Hoang

Ngôi Nhà Trên Mảnh Đất Hoang

Quàng A Tũn

2 vote

03:44:13    3 phần
Lượt nghe: 2.318

Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

Quàng A Tũn

5 vote

08:19:22    7 phần
Lượt nghe: 2.099

Đường Âm

Đường Âm

Quàng A Tũn

3 vote

04:20:57    3 phần
Lượt nghe: 1.668

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

Quàng A Tũn

2 vote

01:18:21    1 phần
Lượt nghe: 2.758

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ

Quàng A Tũn

5 vote

05:17:57    4 phần
Lượt nghe: 3.110

Quỷ Nhập

Quỷ Nhập

Quàng A Tũn

2 vote

01:11:51    1 phần
Lượt nghe: 2.537

Đam Mê Xác Chết

Đam Mê Xác Chết

Quàng A Tũn

2 vote

01:17:15    1 phần
Lượt nghe: 2.508

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

Quàng A Tũn

2 vote

01:54:31    2 phần
Lượt nghe: 2.671

Yêu Người Cõi Âm

Yêu Người Cõi Âm

Quàng A Tũn

3 vote

01:56:36    2 phần
Lượt nghe: 2.468

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Quàng A Tũn

5 vote

00:24:43    90 phần
Lượt nghe: 13.534

Bên Kia Sự Sống

Bên Kia Sự Sống

Quàng A Tũn

1 vote

12:24:12    10 phần
Lượt nghe: 2.902

Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Quàng A Tũn

4 vote

08:52:56    6 phần
Lượt nghe: 4.118

Số Kiếp - Truyện Ma

Số Kiếp - Truyện Ma

Quàng A Tũn

3 vote

07:04:13    5 phần
Lượt nghe: 2.895

Ngôi Nhà Ma 368

Ngôi Nhà Ma 368

Quàng A Tũn

2 vote

09:54:47    7 phần
Lượt nghe: 4.193

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Quàng A Tũn

1 vote

01:38:03    1 phần
Lượt nghe: 2.080

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Quàng A Tũn

1 vote

01:30:22    1 phần
Lượt nghe: 2.722

Chuyện Tình Ma Nữ

Chuyện Tình Ma Nữ

Quàng A Tũn

2 vote

02:05:54    1 phần
Lượt nghe: 3.058

Thạch Sanh Dị Bản

Thạch Sanh Dị Bản

Quàng A Tũn

1 vote

04:13:20    3 phần
Lượt nghe: 3.396

Tam Điểm Chỉ

Tam Điểm Chỉ

Quàng A Tũn

4 vote

11:39:19    7 phần
Lượt nghe: 3.663

Ác, Bánh Xe Nhân Quả

Ác, Bánh Xe Nhân Quả

Quàng A Tũn

1 vote

08:09:40    5 phần
Lượt nghe: 4.377

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

Quàng A Tũn, MC Anh Tú, MC Đình Soạn

27 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 10.160

Chuyện Ma Nơi Nghĩa Địa - Truyện Ma Có Thật

Chuyện Ma Nơi Nghĩa Địa - Truyện Ma Có Thật

Quàng A Tũn

7 vote

01:29:31    1 phần
Lượt nghe: 33.655

Nghiệp Âm - Truyện Kinh Dị

Nghiệp Âm - Truyện Kinh Dị

Quàng A Tũn

6 vote

03:36:15    1 phần
Lượt nghe: 17.247

Hồn Nhập Xác - Truyện ma kinh dị

Hồn Nhập Xác - Truyện ma kinh dị

Quàng A Tũn

5 vote

01:25:35    1 phần
Lượt nghe: 15.312

Ác Phụ - Truyện Ma Ngắn

Ác Phụ - Truyện Ma Ngắn

Quàng A Tũn

4 vote

00:52:51    1 phần
Lượt nghe: 15.713