Bốc Mộ

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe câu chuyện ma Bốc Mộ, truyện được diễn đọc qua giọng đọc Quàng A Tũn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe

Quàng A Tũn

Đánh giá truyện (4)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe