Ngôi Nhà Ma 368

Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe truyện Ngôi Nhà Ma 368 của tác giả Cú Heo, qua giọng đọc Quàng A Tũn.

Quàng A Tũn

Cú Heo

Đánh giá truyện (3)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe