Khoảng Tối

Mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ma Khoảng Tối của một tác giả vô danh, truyện được diễn đọc qua giọng đọc Quàng A Tũn. Mời quý thính giả lắng nghe

Quàng A Tũn

Đánh giá truyện (0)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe