Thạch Sanh Dị Bản

Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe truyện ma Thạch Sanh Dị Bản của tác giả Cú Heo, qua giọng đọc Quàng A Tũn

Quàng A Tũn

Cú Heo

Đánh giá truyện (2)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe