Búp Bê Máu

Mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ma Búp Bê Máu qua giọng đọc Quàng A Tũn. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức

Quàng A Tũn

Đánh giá truyện (1)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe