Vong Nhi Báo Thù

Mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ma Vong Nhi Báo Thù qua giọng đọc Quàng A Tũn. Mời quý thính giả cùng thưởng thức

Quàng A Tũn

Đánh giá truyện (5)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe