Lời Nguyền Ngải Đen

Lời Nguyền Ngải Đen là câu chuyện ma có thật hay được trình bày qua giọng đọc Quàng A Tũn. Mời quý thính giả lắng nghe

Quàng A Tũn

Đánh giá truyện (7)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe