Chiếc Áo Đỏ

Truyện ma Chiếc Áo Đỏ kể về một tu sĩ trừ ma diệt quỷ. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện qua giọng đọc MC Ngọc Lâm

MC Ngọc Lâm

Đánh giá truyện (7)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe