Ngoại Tình - Truyện Ngắn

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện Ngoại Tình của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn

Giọng đọc: Việt Tiến và Hồng Vân

Việt Tiến

Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn

TruyenAudio.Org

Đánh giá truyện (5)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe