Tác giả: Cú Heo

Sắp xếp Audio
Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Quàng A Tũn

4 vote

08:52:56    6 phần
Lượt nghe: 6.429

Ngôi Nhà Ma 368

Ngôi Nhà Ma 368

Quàng A Tũn

3 vote

09:54:47    7 phần
Lượt nghe: 6.247

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Quàng A Tũn

3 vote

01:38:03    1 phần
Lượt nghe: 3.587

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Quàng A Tũn

1 vote

01:30:22    1 phần
Lượt nghe: 4.344

Thạch Sanh Dị Bản

Thạch Sanh Dị Bản

Quàng A Tũn

1 vote

04:13:20    3 phần
Lượt nghe: 5.379

Ác, Bánh Xe Nhân Quả

Ác, Bánh Xe Nhân Quả

Quàng A Tũn

1 vote

08:09:40    5 phần
Lượt nghe: 7.394