Ma Nữ Bắt Linh Hồn

Ma Nữ Bắt Linh Hồn là câu chuyện ma hay của tác giả Phạm Ngọc Dương. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Phạm Ngọc Dương

Đánh giá truyện (3)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe