Chồng Quỷ - Truyện Ma

Truyện ma Chồng Quỷ là câu chuyện ma nổi tiếng của tác giả Lâm Lâm, truyện thuộc thể loại linh dị. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Lâm Lâm

Đánh giá truyện (49)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe