Tác giả: Bùi Công Hiếu

Truyện ma của tác giả Bùi Công Hiếu

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu

Sắp xếp Audio
Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 1.581

Đốm Sáng

Đốm Sáng

MC Ngọc Lâm

01:19:12    1 phần
Lượt nghe: 934

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

MC Ngọc Lâm

01:17:04    1 phần
Lượt nghe: 1.585

Trả Oán Oan Hồn

Trả Oán Oan Hồn

MC Ngọc Lâm

01:18:09    1 phần
Lượt nghe: 1.212

Ngôi Mộ Dưới Nhà

Ngôi Mộ Dưới Nhà

MC Ngọc Lâm

01:25:12    1 phần
Lượt nghe: 1.595

Ma Da Ven Sông

Ma Da Ven Sông

MC Ngọc Lâm

01:28:24    1 phần
Lượt nghe: 1.050

Tiểu Quỷ Sau Nhà

Tiểu Quỷ Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 1.340

Đưa Hồn Về Mộ

Đưa Hồn Về Mộ

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 1.420

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:06    1 phần
Lượt nghe: 989

Đền Mạng

Đền Mạng

MC Đình Soạn

01:03:26    1 phần
Lượt nghe: 1.637

Căn Trọ Ma Ám

Căn Trọ Ma Ám

MC Đình Soạn

01:09:51    1 phần
Lượt nghe: 1.235

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

MC Ngọc Lâm

01:21:48    1 phần
Lượt nghe: 1.059

Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

MC Ngọc Lâm

01:25:43    1 phần
Lượt nghe: 1.033

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:22:34    1 phần
Lượt nghe: 1.077

Vết Đen Năm Mới

Vết Đen Năm Mới

MC Ngọc Lâm

01:25:59    1 phần
Lượt nghe: 1.191

Trả Kiếp

Trả Kiếp

MC Đình Soạn

01:09:22    1 phần
Lượt nghe: 1.982

Chuyến Đi Kinh Dị - Căn Nhà Ma Ám

Chuyến Đi Kinh Dị - Căn Nhà Ma Ám

MC Ngọc Lâm

01:02:08    1 phần
Lượt nghe: 1.154

Ma Xóm Chài

Ma Xóm Chài

MC Đình Soạn

01:04:22    1 phần
Lượt nghe: 3.006

Hồn Quỷ Lũy Tre

Hồn Quỷ Lũy Tre

MC Ngọc Lâm

01:41:21    1 phần
Lượt nghe: 1.870

Chuyện Ma Bà Kể

Chuyện Ma Bà Kể

MC Đình Soạn

01:15:32    1 phần
Lượt nghe: 2.967

Về Quê Sợ Kinh Dị

Về Quê Sợ Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 2.965

Ma Ở Bệnh Viện

Ma Ở Bệnh Viện

MC Đình Soạn

01:14:55    1 phần
Lượt nghe: 1.982

Miếu Thờ Quỷ

Miếu Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 3.737

Giếng Hoang Cuối Xóm

Giếng Hoang Cuối Xóm

MC Đình Soạn

3 vote

01:11:39    1 phần
Lượt nghe: 4.183

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

MC Đình Soạn

01:13:50    1 phần
Lượt nghe: 3.931

Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:44    1 phần
Lượt nghe: 3.861

Hồn Ai Chết Oan

Hồn Ai Chết Oan

MC Đình Soạn

3 vote

01:22:16    1 phần
Lượt nghe: 4.248

Dãy Trọ Vong Ám

Dãy Trọ Vong Ám

MC Đình Soạn

01:35:37    1 phần
Lượt nghe: 4.193

Xấu Số

Xấu Số

MC Đình Soạn

4 vote

01:36:24    1 phần
Lượt nghe: 5.213

Câu Chuyện Làng Chài

Câu Chuyện Làng Chài

MC Ngọc Lâm

2 vote

03:56:34    3 phần
Lượt nghe: 11.546

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

MC Đình Soạn

14 vote

06:58:02    6 phần
Lượt nghe: 27.732

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

MC Hoàng Khiêm

1 vote

01:28:40    1 phần
Lượt nghe: 9.249

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

2 vote

01:12:57    1 phần
Lượt nghe: 13.005

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

MC Anh Tú

01:34:52    1 phần
Lượt nghe: 12.489