Tác giả: Bùi Công Hiếu

Truyện ma của tác giả Bùi Công Hiếu

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu

Sắp xếp Audio
Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

1 vote

01:28:40    1 phần
Lượt nghe: 3.621

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

2 vote

01:12:57    1 phần
Lượt nghe: 4.179

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

01:34:52    1 phần
Lượt nghe: 4.392