Tác giả: Bùi Công Hiếu

Truyện ma của tác giả Bùi Công Hiếu

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu

Sắp xếp Audio
Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 2.283

Đốm Sáng

Đốm Sáng

MC Ngọc Lâm

01:19:12    1 phần
Lượt nghe: 1.446

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

MC Ngọc Lâm

01:17:04    1 phần
Lượt nghe: 2.366

Trả Oán Oan Hồn

Trả Oán Oan Hồn

MC Ngọc Lâm

01:18:09    1 phần
Lượt nghe: 1.861

Ngôi Mộ Dưới Nhà

Ngôi Mộ Dưới Nhà

MC Ngọc Lâm

01:25:12    1 phần
Lượt nghe: 2.323

Ma Da Ven Sông

Ma Da Ven Sông

MC Ngọc Lâm

01:28:24    1 phần
Lượt nghe: 1.647

Tiểu Quỷ Sau Nhà

Tiểu Quỷ Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 1.787

Đưa Hồn Về Mộ

Đưa Hồn Về Mộ

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 2.085

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:06    1 phần
Lượt nghe: 1.815

Đền Mạng

Đền Mạng

MC Đình Soạn

01:03:26    1 phần
Lượt nghe: 2.320

Căn Trọ Ma Ám

Căn Trọ Ma Ám

MC Đình Soạn

01:09:51    1 phần
Lượt nghe: 1.740

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

MC Ngọc Lâm

01:21:48    1 phần
Lượt nghe: 1.637

Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

MC Ngọc Lâm

01:25:43    1 phần
Lượt nghe: 1.348

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:22:34    1 phần
Lượt nghe: 1.579

Vết Đen Năm Mới

Vết Đen Năm Mới

MC Ngọc Lâm

01:25:59    1 phần
Lượt nghe: 1.514

Trả Kiếp

Trả Kiếp

MC Đình Soạn

01:09:22    1 phần
Lượt nghe: 2.372

Chuyến Đi Kinh Dị - Căn Nhà Ma Ám

Chuyến Đi Kinh Dị - Căn Nhà Ma Ám

MC Ngọc Lâm

01:02:08    1 phần
Lượt nghe: 1.611

Ma Xóm Chài

Ma Xóm Chài

MC Đình Soạn

01:04:22    1 phần
Lượt nghe: 3.681

Hồn Quỷ Lũy Tre

Hồn Quỷ Lũy Tre

MC Ngọc Lâm

01:41:21    1 phần
Lượt nghe: 2.179

Chuyện Ma Bà Kể

Chuyện Ma Bà Kể

MC Đình Soạn

01:15:32    1 phần
Lượt nghe: 3.566

Về Quê Sợ Kinh Dị

Về Quê Sợ Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 3.534

Ma Ở Bệnh Viện

Ma Ở Bệnh Viện

MC Đình Soạn

01:14:55    1 phần
Lượt nghe: 2.430

Miếu Thờ Quỷ

Miếu Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 4.376

Giếng Hoang Cuối Xóm

Giếng Hoang Cuối Xóm

MC Đình Soạn

3 vote

01:11:39    1 phần
Lượt nghe: 4.917

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

MC Đình Soạn

01:13:50    1 phần
Lượt nghe: 4.412

Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:44    1 phần
Lượt nghe: 4.614

Hồn Ai Chết Oan

Hồn Ai Chết Oan

MC Đình Soạn

3 vote

01:22:16    1 phần
Lượt nghe: 4.770

Dãy Trọ Vong Ám

Dãy Trọ Vong Ám

MC Đình Soạn

01:35:37    1 phần
Lượt nghe: 4.822

Xấu Số

Xấu Số

MC Đình Soạn

4 vote

01:36:24    1 phần
Lượt nghe: 5.912

Câu Chuyện Làng Chài

Câu Chuyện Làng Chài

MC Ngọc Lâm

2 vote

03:56:34    3 phần
Lượt nghe: 14.132

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

MC Đình Soạn

14 vote

06:58:02    6 phần
Lượt nghe: 31.635

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

MC Hoàng Khiêm

1 vote

01:28:40    1 phần
Lượt nghe: 10.015

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

2 vote

01:12:57    1 phần
Lượt nghe: 14.845

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

MC Anh Tú

01:34:52    1 phần
Lượt nghe: 14.523