Tác giả: Bùi Công Hiếu

Truyện ma của tác giả Bùi Công Hiếu

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu

Sắp xếp Audio
Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 450

Đốm Sáng

Đốm Sáng

MC Ngọc Lâm

01:19:12    1 phần
Lượt nghe: 283

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

MC Ngọc Lâm

01:17:04    1 phần
Lượt nghe: 430

Trả Oán Oan Hồn

Trả Oán Oan Hồn

MC Ngọc Lâm

01:18:09    1 phần
Lượt nghe: 358

Ngôi Mộ Dưới Nhà

Ngôi Mộ Dưới Nhà

MC Ngọc Lâm

01:25:12    1 phần
Lượt nghe: 793

Ma Da Ven Sông

Ma Da Ven Sông

MC Ngọc Lâm

01:28:24    1 phần
Lượt nghe: 565

Tiểu Quỷ Sau Nhà

Tiểu Quỷ Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 825

Đưa Hồn Về Mộ

Đưa Hồn Về Mộ

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 832

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:06    1 phần
Lượt nghe: 542

Đền Mạng

Đền Mạng

MC Đình Soạn

01:03:26    1 phần
Lượt nghe: 1.138

Căn Trọ Ma Ám

Căn Trọ Ma Ám

MC Đình Soạn

01:09:51    1 phần
Lượt nghe: 575

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

MC Ngọc Lâm

01:21:48    1 phần
Lượt nghe: 601

Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

MC Ngọc Lâm

01:25:43    1 phần
Lượt nghe: 688

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:22:34    1 phần
Lượt nghe: 643

Vết Đen Năm Mới

Vết Đen Năm Mới

MC Ngọc Lâm

01:25:59    1 phần
Lượt nghe: 745

Trả Kiếp

Trả Kiếp

MC Đình Soạn

01:09:22    1 phần
Lượt nghe: 1.411

Chuyến Đi Kinh Dị - Căn Nhà Ma Ám

Chuyến Đi Kinh Dị - Căn Nhà Ma Ám

MC Ngọc Lâm

01:02:08    1 phần
Lượt nghe: 782

Ma Xóm Chài

Ma Xóm Chài

MC Đình Soạn

01:04:22    1 phần
Lượt nghe: 2.556

Hồn Quỷ Lũy Tre

Hồn Quỷ Lũy Tre

MC Ngọc Lâm

01:41:21    1 phần
Lượt nghe: 1.588

Chuyện Ma Bà Kể

Chuyện Ma Bà Kể

MC Đình Soạn

01:15:32    1 phần
Lượt nghe: 2.641

Về Quê Sợ Kinh Dị

Về Quê Sợ Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 2.626

Ma Ở Bệnh Viện

Ma Ở Bệnh Viện

MC Đình Soạn

01:14:55    1 phần
Lượt nghe: 1.681

Miếu Thờ Quỷ

Miếu Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 2.955

Giếng Hoang Cuối Xóm

Giếng Hoang Cuối Xóm

MC Đình Soạn

3 vote

01:11:39    1 phần
Lượt nghe: 3.652

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

MC Đình Soạn

01:13:50    1 phần
Lượt nghe: 3.469

Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:44    1 phần
Lượt nghe: 3.521

Hồn Ai Chết Oan

Hồn Ai Chết Oan

MC Đình Soạn

3 vote

01:22:16    1 phần
Lượt nghe: 3.873

Dãy Trọ Vong Ám

Dãy Trọ Vong Ám

MC Đình Soạn

01:35:37    1 phần
Lượt nghe: 3.889

Xấu Số

Xấu Số

MC Đình Soạn

4 vote

01:36:24    1 phần
Lượt nghe: 4.579

Câu Chuyện Làng Chài

Câu Chuyện Làng Chài

MC Ngọc Lâm

2 vote

03:56:34    3 phần
Lượt nghe: 9.281

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

MC Đình Soạn

14 vote

06:58:02    6 phần
Lượt nghe: 24.746

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

MC Hoàng Khiêm

1 vote

01:28:40    1 phần
Lượt nghe: 8.565

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

2 vote

01:12:57    1 phần
Lượt nghe: 11.658

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

MC Anh Tú

01:34:52    1 phần
Lượt nghe: 11.096