Tác giả: Hàn Bảo

Sắp xếp Audio
Pháp Sư Dân Gian

Pháp Sư Dân Gian

MC Nguyễn Huy

19 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 13.541

Đuổi Quỷ - Truyện Ma

Đuổi Quỷ - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

3 vote

04:44:08    4 phần
Lượt nghe: 5.412

Quỷ Cốt - Truyện Ma

Quỷ Cốt - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

12 vote

09:48:17    8 phần
Lượt nghe: 6.143

Hồi Sinh Âm Quỷ

Hồi Sinh Âm Quỷ

MC Nguyễn Huy

4 vote

02:46:53    1 phần
Lượt nghe: 2.920

Oán Nghiệp

Oán Nghiệp

MC Nguyễn Huy

3 vote

01:07:13    1 phần
Lượt nghe: 3.728

Làng Quỷ Ám

Làng Quỷ Ám

MC Nguyễn Huy

5 vote

07:59:34    5 phần
Lượt nghe: 4.892