Ai Là Kẻ Thứ 3 - Truyện Ngôn Tình

Truyện dựa trên một câu chuyện có thật, một vụ ngoại tình. Các bạn không cần tìm cách xác nhận nó có thật hay không. Vì khi nghe xong câu chuyện các bạn sẽ thấy những gì xảy ra trong truyện rất thật với cuộc sống bên ngoài của chúng ta.

MC Hồng Nhung

Đánh giá truyện (7)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe