Giọng đọc: Audio Matean

Audio Matean - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả cùng lắng các câu chuyện qua giọng đọc của Audio Matean thực hiện.

Sắp xếp Audio
Mãi Mãi Là Bao Xa - Truyện Ngôn Tình

Mãi Mãi Là Bao Xa - Truyện Ngôn Tình

Audio Matean

11 vote

18:11:42    15 phần
Lượt nghe: 18.202

Đau Thương Đến Chết - Truyện ma kinh dị

Đau Thương Đến Chết - Truyện ma kinh dị

Audio Matean

8 vote

07:35:30    9 phần
Lượt nghe: 14.570

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Audio Matean

14 vote

10:36:46    11 phần
Lượt nghe: 18.208

Bên Nhau Trọn Đời - Truyện Audio Ngôn Tình

Bên Nhau Trọn Đời - Truyện Audio Ngôn Tình

Audio Matean

3 vote

05:59:38    5 phần
Lượt nghe: 23.460

Anh Có Thích Nước Mỹ Không - Truyện ngôn tình

Anh Có Thích Nước Mỹ Không - Truyện ngôn tình

Audio Matean

9 vote

14:27:11    12 phần
Lượt nghe: 24.079

Người Giải Mã Tử Thi - Truyện Trinh Thám

Người Giải Mã Tử Thi - Truyện Trinh Thám

Audio Matean

3 vote

09:25:33    14 phần
Lượt nghe: 21.185

Độc Giả Thứ 7 - Audio Trinh Thám

Độc Giả Thứ 7 - Audio Trinh Thám

Audio Matean

11 vote

06:08:30    7 phần
Lượt nghe: 17.775

Ánh Sáng Thành Phố - Truyện Trinh Thám

Ánh Sáng Thành Phố - Truyện Trinh Thám

Audio Matean

24 vote

17:19:01    20 phần
Lượt nghe: 23.418

Sông Ngầm - Truyện Trinh Thám

Sông Ngầm - Truyện Trinh Thám

Audio Matean

1 vote

12:57:55    15 phần
Lượt nghe: 35.933

Đề thi đẫm máu - Truyện trinh thám kinh dị

Đề thi đẫm máu - Truyện trinh thám kinh dị

Audio Matean

28 vote

12:46:19    11 phần
Lượt nghe: 31.545