Tác giả: Dương Hạc Lâm

Sắp xếp Audio
Hồn Sơn Nữ

Hồn Sơn Nữ

MC Đình Soạn

1 vote

01:24:12    1 phần
Lượt nghe: 1.864

Nghiệp Báo

Nghiệp Báo

MC Ngọc Lâm

00:56:36    1 phần
Lượt nghe: 754

Đồng Xanh Trở Gió

Đồng Xanh Trở Gió

MC Đình Soạn

1 vote

00:54:54    1 phần
Lượt nghe: 1.603

Cỏ Lả - Truyện Ma

Cỏ Lả - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

2 vote

01:48:45    1 phần
Lượt nghe: 6.951

Chiếc Vòng Quỷ Ám

Chiếc Vòng Quỷ Ám

MC Nguyễn Huy

02:07:45    2 phần
Lượt nghe: 5.385