Gò Đất Ma

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ma Gò Đất Ma của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, qua giọng đọc MC Nguyễn Huy

MC Nguyễn Huy

Minh Nguyệt Vô Ưu

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe