Tác giả: Thu Thảo

Sắp xếp Audio
Oán Nghiệp Ma Gương

Oán Nghiệp Ma Gương

MC Đình Soạn

01:04:33    1 phần
Lượt nghe: 81

Âm Vong Đeo Bám

Âm Vong Đeo Bám

MC Đình Soạn

01:09:52    1 phần
Lượt nghe: 1.258

Ma Cà Rồng Tây Bắc

Ma Cà Rồng Tây Bắc

MC Ngọc Lâm

01:06:56    1 phần
Lượt nghe: 383

Động Mộ Thiên Táng

Động Mộ Thiên Táng

MC Đình Soạn

01:06:27    1 phần
Lượt nghe: 1.885

Nghiệp Chướng Trùng Tang

Nghiệp Chướng Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:03:13    1 phần
Lượt nghe: 990

Mả Nuôi Ma Gà

Mả Nuôi Ma Gà

MC Đình Soạn

01:05:21    1 phần
Lượt nghe: 852

Nuôi Ác Quỷ

Nuôi Ác Quỷ

MC Đình Soạn

01:00:27    1 phần
Lượt nghe: 965

Linh Cẩu Báo Thù

Linh Cẩu Báo Thù

MC Đình Soạn

01:05:28    1 phần
Lượt nghe: 630

Bùa Yểm Lỗ Ban

Bùa Yểm Lỗ Ban

MC Đình Soạn

01:05:44    1 phần
Lượt nghe: 4.639

Oan Hồn Bà Thẩm

Oan Hồn Bà Thẩm

MC Đình Soạn

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 3.942

Ngôi Làng Quỷ Chướng

Ngôi Làng Quỷ Chướng

MC Đình Soạn

01:01:13    1 phần
Lượt nghe: 3.215

Quả Báo Ác Nghiệp

Quả Báo Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:03:14    1 phần
Lượt nghe: 2.237

Thờ Quỷ

Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:03:50    1 phần
Lượt nghe: 3.285

Miễu Ông Bảy

Miễu Ông Bảy

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 1.834

Làm Dâu Nhà Quỷ

Làm Dâu Nhà Quỷ

MC Đình Soạn

00:56:40    1 phần
Lượt nghe: 2.178

Sợi Dây Oan Nghiệt

Sợi Dây Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:06:31    1 phần
Lượt nghe: 1.203

Rắn Thiêng

Rắn Thiêng

MC Đình Soạn

01:05:25    1 phần
Lượt nghe: 1.851

Đào Mộ Luyện Phép

Đào Mộ Luyện Phép

MC Đình Soạn

01:06:43    1 phần
Lượt nghe: 1.751

Vong Hồn Đuối Nước

Vong Hồn Đuối Nước

MC Đình Soạn

01:05:50    1 phần
Lượt nghe: 1.076

Món Quà Của Mẹ

Món Quà Của Mẹ

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 2.019

Quỷ Thần Vòng Xóm Đập

Quỷ Thần Vòng Xóm Đập

MC Đình Soạn

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 4.093

Thầy Phán Trùng Tang

Thầy Phán Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:07:59    1 phần
Lượt nghe: 2.970

Quả Báo Kẻ Ác

Quả Báo Kẻ Ác

MC Đình Soạn

01:07:29    1 phần
Lượt nghe: 1.856

Oán Linh Đất Dữ

Oán Linh Đất Dữ

MC Đình Soạn

01:04:39    1 phần
Lượt nghe: 2.014

Hồn Ma Mẹ Chồng

Hồn Ma Mẹ Chồng

MC Đình Soạn

01:00:45    1 phần
Lượt nghe: 2.015

Một Cặp Quan Tài

Một Cặp Quan Tài

MC Đình Soạn

01:07:32    1 phần
Lượt nghe: 4.728

Tiểu Sành Dưới Giếng

Tiểu Sành Dưới Giếng

MC Đình Soạn

01:09:44    1 phần
Lượt nghe: 3.420

Đổi Dòng Long Mạch

Đổi Dòng Long Mạch

MC Đình Soạn

01:07:37    1 phần
Lượt nghe: 5.025

Chuộc Bùa Trả Nợ

Chuộc Bùa Trả Nợ

MC Ngọc Lâm

01:16:58    1 phần
Lượt nghe: 1.161

Kẻ Ác Cạnh Bên

Kẻ Ác Cạnh Bên

MC Ngọc Lâm

01:18:40    1 phần
Lượt nghe: 1.489

Căn Phòng 306

Căn Phòng 306

MC Đình Soạn

01:07:42    1 phần
Lượt nghe: 4.338

Đêm Đen

Đêm Đen

MC Đình Soạn

01:00:03    1 phần
Lượt nghe: 4.222

Âm Hồn Trả Ác Nghiệp

Âm Hồn Trả Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:02:33    1 phần
Lượt nghe: 2.833

Trung Thu Định Mệnh

Trung Thu Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:05:20    1 phần
Lượt nghe: 3.026

Ác Nghiệp Chị Dâu

Ác Nghiệp Chị Dâu

MC Đình Soạn

01:06:13    1 phần
Lượt nghe: 3.938

Nhặt Đồ Người Chết

Nhặt Đồ Người Chết

MC Ngọc Lâm

01:08:19    1 phần
Lượt nghe: 1.761

Một Mộ Hai Xác

Một Mộ Hai Xác

MC Đình Soạn

01:10:09    1 phần
Lượt nghe: 2.517

Làng Quỷ

Làng Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:10:44    1 phần
Lượt nghe: 1.300

Trâm Cài Trên Xác

Trâm Cài Trên Xác

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 1.735

Từ Đường Thờ Quỷ

Từ Đường Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:52    1 phần
Lượt nghe: 2.433