Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyện Audio Của Tác Giả Ngạ Quỷ

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các câu chuyện của tác giả Ngạ Quỷ

Sắp xếp Audio
Truyền Thuyết Ma Trùng

Truyền Thuyết Ma Trùng

Vu Lee

01:00:31    1 phần
Lượt nghe: 341

Sét Đánh Ngang Trời

Sét Đánh Ngang Trời

MC Đình Soạn

3 vote

00:58:25    1 phần
Lượt nghe: 1.593

Truyện Ma Đêm Khuya

Truyện Ma Đêm Khuya

MC Anh Tú

01:29:42    1 phần
Lượt nghe: 5.435

Pháp Sư Diệt Quỷ - Truyện Ma

Pháp Sư Diệt Quỷ - Truyện Ma

MC Phi Tùng

00:36:11    1 phần
Lượt nghe: 7.060