Giọng đọc: MC Phi Tùng

Giọng đọc của MC Phi Tùng

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Phi Tùng

Sắp xếp Audio
Pháp Sư Quỷ Mao Sơn - Truyện Ma

Pháp Sư Quỷ Mao Sơn - Truyện Ma

3 vote

05:45:06    5 phần
Lượt nghe: 4.832

Truyện Ma Có Thật Của MC Phi Tùng

Truyện Ma Có Thật Của MC Phi Tùng

01:47:51    1 phần
Lượt nghe: 3.493

Dòng Họ Nuôi Bùa Phái Mao Sơn - Truyện Ma

Dòng Họ Nuôi Bùa Phái Mao Sơn - Truyện Ma

2 vote

04:04:45    3 phần
Lượt nghe: 3.425

U Hồn Đại Mạc - Truyện Ma

U Hồn Đại Mạc - Truyện Ma

00:50:00    1 phần
Lượt nghe: 2.330

Thầy Pháp - Linh Miêu - Truyện Ma

Thầy Pháp - Linh Miêu - Truyện Ma

6 vote

12:01:17    13 phần
Lượt nghe: 6.105

Hồn Ơi Tha Cho Con - Truyện Ma

Hồn Ơi Tha Cho Con - Truyện Ma

01:21:07    1 phần
Lượt nghe: 3.111

Pháp Sư Diệt Quỷ - Truyện Ma

Pháp Sư Diệt Quỷ - Truyện Ma

00:36:11    1 phần
Lượt nghe: 5.554

Quỷ Núi Ma Rừng - Truyện Ma

Quỷ Núi Ma Rừng - Truyện Ma

00:50:38    1 phần
Lượt nghe: 4.002

Yêu Nhầm Con Ma Oan - Truyện Ma

Yêu Nhầm Con Ma Oan - Truyện Ma

2 vote

00:50:48    1 phần
Lượt nghe: 3.085

Mộ Hoang Thì Chớ Phạm - Truyện Ma

Mộ Hoang Thì Chớ Phạm - Truyện Ma

00:44:27    1 phần
Lượt nghe: 3.989

Con Quỷ Cao Tay - Truyện Ma

Con Quỷ Cao Tay - Truyện Ma

2 vote

00:49:42    1 phần
Lượt nghe: 3.237

Lão Thầy Bùa Và Con Bạch Xà - Truyện Ma

Lão Thầy Bùa Và Con Bạch Xà - Truyện Ma

1 vote

00:32:39    1 phần
Lượt nghe: 4.203

Gái Gọi Hồn - Oán Nghiệt Gia Đình

Gái Gọi Hồn - Oán Nghiệt Gia Đình

1 vote

01:10:59    1 phần
Lượt nghe: 3.587

Thầy Pháp Diệt Ác Vong - Truyện Ma

Thầy Pháp Diệt Ác Vong - Truyện Ma

01:20:03    1 phần
Lượt nghe: 6.335

Thầy Bói Trừ Ma - Truyện Ma

Thầy Bói Trừ Ma - Truyện Ma

1 vote

00:31:09    1 phần
Lượt nghe: 4.795

Quỷ Ám Nghìn Năm - Truyện Ma

Quỷ Ám Nghìn Năm - Truyện Ma

2 vote

01:36:11    1 phần
Lượt nghe: 4.755

Oán Nghiệp Cô Út - Truyện Ma

Oán Nghiệp Cô Út - Truyện Ma

01:28:21    1 phần
Lượt nghe: 4.084

Ma Chó Báo Ân - Truyện Ma

Ma Chó Báo Ân - Truyện Ma

01:10:06    1 phần
Lượt nghe: 5.023

Tiếng Khóc Trong Quan Tài - Truyện Ma

Tiếng Khóc Trong Quan Tài - Truyện Ma

2 vote

00:31:17    1 phần
Lượt nghe: 4.446

Mộ Tươi Thì Chớ Phạm - Truyện Ma

Mộ Tươi Thì Chớ Phạm - Truyện Ma

00:49:32    1 phần
Lượt nghe: 6.089