Tác giả: Mỹ Phương

Sắp xếp Audio
Cái Quách Lạ Sau Hè

Cái Quách Lạ Sau Hè

MC Nguyễn Huy

01:49:08    2 phần
Lượt nghe: 630

Giải Nạn Trùng Tang

Giải Nạn Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:22:33    2 phần
Lượt nghe: 3.951

Lời Nguyền Rừng Khóc

Lời Nguyền Rừng Khóc

MC Nguyễn Huy

02:04:29    1 phần
Lượt nghe: 2.642

Chuyện Cái Nghĩa Địa

Chuyện Cái Nghĩa Địa

MC Nguyễn Huy

3 vote

01:36:45    2 phần
Lượt nghe: 5.308

Ác Niệm - Truyện Ma

Ác Niệm - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

    1 phần
Lượt nghe: 3.829

Siêu Thoát - Truyện Ma

Siêu Thoát - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

01:55:51    2 phần
Lượt nghe: 4.368