Tác giả: Mạnh Ninh

Sắp xếp Audio
Ác Nghiệp Thầy Tu

Ác Nghiệp Thầy Tu

MC Đình Soạn

00:49:23    1 phần
Lượt nghe: 267

Vong Môn

Vong Môn

MC Đình Soạn

01:22:06    1 phần
Lượt nghe: 256

Yểm Bùa Thất Sơn

Yểm Bùa Thất Sơn

MC Đình Soạn

01:04:14    1 phần
Lượt nghe: 270

Mảnh Đất Bị Nguyền Rủa

Mảnh Đất Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

01:01:04    1 phần
Lượt nghe: 195

Vong Báo Mộng

Vong Báo Mộng

MC Đình Soạn

00:52:40    1 phần
Lượt nghe: 189

Với Vong Ám

Với Vong Ám

MC Đình Soạn

00:41:49    0 phần
Lượt nghe: 301

Xác Chết Trôi Sông

Xác Chết Trôi Sông

MC Đình Soạn

00:51:04    1 phần
Lượt nghe: 317

Cõi Âm

Cõi Âm

MC Đình Soạn

00:47:40    1 phần
Lượt nghe: 178

Mợ Hai

Mợ Hai

MC Đình Soạn

01:03:07    1 phần
Lượt nghe: 261

Ma Chó Báo Oán

Ma Chó Báo Oán

MC Đình Soạn

01:01:35    1 phần
Lượt nghe: 298

Siêu Thoát

Siêu Thoát

MC Đình Soạn

00:57:39    1 phần
Lượt nghe: 417

Chuyện Ma Thời Lính

Chuyện Ma Thời Lính

MC Đình Soạn

01:08:41    1 phần
Lượt nghe: 310

Tội Ác Không Tha

Tội Ác Không Tha

MC Đình Soạn

00:45:41    1 phần
Lượt nghe: 813

Trò Chơi Oan Nghiệt

Trò Chơi Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

00:52:58    1 phần
Lượt nghe: 469

Lá Bùa Trừ Ma

Lá Bùa Trừ Ma

MC Đình Soạn

00:58:24    1 phần
Lượt nghe: 625

Chi Chi Chành Chành

Chi Chi Chành Chành

MC Đình Soạn

00:52:18    1 phần
Lượt nghe: 365

Động Mồ Động Mả

Động Mồ Động Mả

MC Đình Soạn

01:09:10    1 phần
Lượt nghe: 1.123

Oan Hồn Ông Chẻo

Oan Hồn Ông Chẻo

MC Ngọc Lâm

01:01:52    1 phần
Lượt nghe: 819

Cây Gạo Vong Ám

Cây Gạo Vong Ám

MC Ngọc Lâm

00:52:36    1 phần
Lượt nghe: 448

Tài Xế Gánh Nghiệp

Tài Xế Gánh Nghiệp

MC Ngọc Lâm

00:53:45    1 phần
Lượt nghe: 650

Áo Liệm Quan Tài

Áo Liệm Quan Tài

MC Ngọc Lâm

00:57:11    1 phần
Lượt nghe: 647

Ma Trành

Ma Trành

MC Ngọc Lâm

01:07:22    1 phần
Lượt nghe: 319

Bùa Chú Tây Bắc

Bùa Chú Tây Bắc

MC Đình Soạn

01:06:09    1 phần
Lượt nghe: 1.505

Tiếng Ru Chiêu Hồn

Tiếng Ru Chiêu Hồn

MC Ngọc Lâm

01:08:57    1 phần
Lượt nghe: 387

Đất Này Độc

Đất Này Độc

MC Đình Soạn

01:11:50    0 phần
Lượt nghe: 1.188

Nghiệp Đồ Tể

Nghiệp Đồ Tể

MC Ngọc Lâm

01:15:12    1 phần
Lượt nghe: 666

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

MC Đình Soạn

01:09:28    1 phần
Lượt nghe: 840

Khác Máu Tanh Lòng

Khác Máu Tanh Lòng

MC Ngọc Lâm

01:13:19    1 phần
Lượt nghe: 419

Cõng Quan Tài

Cõng Quan Tài

MC Đình Soạn

01:04:55    1 phần
Lượt nghe: 716

Vong Hồn Ma Đói

Vong Hồn Ma Đói

MC Ngọc Lâm

01:15:46    1 phần
Lượt nghe: 384

Oan Oan Tương Báo

Oan Oan Tương Báo

MC Đình Soạn

00:50:52    1 phần
Lượt nghe: 657

Ngày 14 tháng 7

Ngày 14 tháng 7

MC Đình Soạn

00:54:58    1 phần
Lượt nghe: 745

Về Nhà Chồng

Về Nhà Chồng

MC Đình Soạn

00:44:18    1 phần
Lượt nghe: 921

Hũ Cốt Oan Nghiệt

Hũ Cốt Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

00:57:29    1 phần
Lượt nghe: 1.120

Một Giọt Máu Đào

Một Giọt Máu Đào

MC Đình Soạn

00:50:06    1 phần
Lượt nghe: 539

Người Về Từ Đáy Mộ

Người Về Từ Đáy Mộ

MC Đình Soạn

00:57:38    1 phần
Lượt nghe: 883

Xác Ai Dưới Gầm Giường

Xác Ai Dưới Gầm Giường

MC Đình Soạn

00:50:29    1 phần
Lượt nghe: 753

Yểm Bùa Tử Thi

Yểm Bùa Tử Thi

MC Đình Soạn

00:52:42    1 phần
Lượt nghe: 925

Về Hầu Ông

Về Hầu Ông

MC Đình Soạn

00:52:23    1 phần
Lượt nghe: 845

Vong Theo Bám

Vong Theo Bám

MC Đình Soạn

01:02:20    1 phần
Lượt nghe: 549