Tác giả: Khả Hân

Sắp xếp Audio
Lời Nguyền Độc

Lời Nguyền Độc

MC Đình Soạn

01:01:57    1 phần
Lượt nghe: 17.156

Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

MC Đình Soạn

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 2.679

Hành Trình Ngoại Cảm

Hành Trình Ngoại Cảm

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 2.868

Hồ Có Vong

Hồ Có Vong

MC Đình Soạn

01:03:32    1 phần
Lượt nghe: 1.890

Hận Tình

Hận Tình

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 3.342

Căn Nhà Của Người Điên

Căn Nhà Của Người Điên

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 2.584

Miếu Cậu Chín

Miếu Cậu Chín

MC Đình Soạn

01:00:28    1 phần
Lượt nghe: 3.266

Vong Trong Căn Nhà Cháy

Vong Trong Căn Nhà Cháy

MC Đình Soạn

01:01:56    1 phần
Lượt nghe: 2.440

Nghiệp Pháp Sư

Nghiệp Pháp Sư

MC Đình Soạn

01:02:04    1 phần
Lượt nghe: 3.079

Đêm Lạnh Lẽo

Đêm Lạnh Lẽo

MC Đình Soạn

01:01:08    1 phần
Lượt nghe: 2.326

Gả Con Cho Quỷ

Gả Con Cho Quỷ

MC Đình Soạn

01:09:26    1 phần
Lượt nghe: 3.129

Vong Hồn Sét Đánh

Vong Hồn Sét Đánh

MC Đình Soạn

01:03:40    1 phần
Lượt nghe: 3.257

Nghiệp Báo Kẻ Tà Ác

Nghiệp Báo Kẻ Tà Ác

MC Đình Soạn

01:04:34    1 phần
Lượt nghe: 2.313

Lời Nguyền Trong Hang

Lời Nguyền Trong Hang

MC Đình Soạn

01:02:37    1 phần
Lượt nghe: 2.590

Thỉnh Ngải Xà Thần

Thỉnh Ngải Xà Thần

MC Đình Soạn

01:05:51    1 phần
Lượt nghe: 2.176

Truyền Thuyết Giao Long

Truyền Thuyết Giao Long

MC Đình Soạn

01:02:05    1 phần
Lượt nghe: 2.612

Am Thờ

Am Thờ

MC Đình Soạn

01:04:07    1 phần
Lượt nghe: 3.001

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

MC Đình Soạn

01:05:29    1 phần
Lượt nghe: 2.254

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 1.833

Vong Linh Báo Oán

Vong Linh Báo Oán

MC Đình Soạn

01:07:13    1 phần
Lượt nghe: 2.373

Ngôi Mộ Giả

Ngôi Mộ Giả

MC Đình Soạn

01:03:04    1 phần
Lượt nghe: 1.984

Lời Nguyền Ma Đói

Lời Nguyền Ma Đói

MC Đình Soạn

01:07:27    1 phần
Lượt nghe: 2.438

Tà Thuật Giáng Đầu

Tà Thuật Giáng Đầu

MC Đình Soạn

01:06:28    1 phần
Lượt nghe: 2.592

Bụi Tre Oan Hồn

Bụi Tre Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:12    1 phần
Lượt nghe: 2.756

Người Đàn Bà 6 Ngón

Người Đàn Bà 6 Ngón

MC Đình Soạn

01:10:50    1 phần
Lượt nghe: 2.263

Ma Trành Bắt Người

Ma Trành Bắt Người

MC Đình Soạn

01:08:52    1 phần
Lượt nghe: 3.168

Lấy Ma Làm Vợ

Lấy Ma Làm Vợ

MC Đình Soạn

01:08:10    1 phần
Lượt nghe: 2.666

Hồn Bà Gọi Cháu

Hồn Bà Gọi Cháu

MC Đình Soạn

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 2.065

Một Người Hai Mạng

Một Người Hai Mạng

MC Đình Soạn

01:10:51    1 phần
Lượt nghe: 2.192

Oan Hồn Lôi Đi

Oan Hồn Lôi Đi

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 1.982

Thầy Tà Báo Oán

Thầy Tà Báo Oán

MC Đình Soạn

01:15:48    1 phần
Lượt nghe: 3.339

Âm Hồn Ai Oán

Âm Hồn Ai Oán

MC Đình Soạn

01:06:48    1 phần
Lượt nghe: 1.629

Trường Học Có Vong

Trường Học Có Vong

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:56    1 phần
Lượt nghe: 2.355

Lễ Bốc Mộ

Lễ Bốc Mộ

MC Đình Soạn

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 4.862

Yêu Tinh Cồn Đước

Yêu Tinh Cồn Đước

MC Ngọc Lâm

01:12:31    1 phần
Lượt nghe: 1.978

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:02:54    1 phần
Lượt nghe: 5.332

Phạm Điều Thiêng

Phạm Điều Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:12:22    1 phần
Lượt nghe: 1.683

Vong Hồn Trong Trại Lợn

Vong Hồn Trong Trại Lợn

MC Đình Soạn

01:02:18    1 phần
Lượt nghe: 2.472

Đám Tang Bà Nội

Đám Tang Bà Nội

MC Đình Soạn

01:01:51    1 phần
Lượt nghe: 2.550

Oán Linh Khu Tập Thể

Oán Linh Khu Tập Thể

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 2.168