Tác giả: Khả Hân

Sắp xếp Audio
Vong Linh Báo Oán

Vong Linh Báo Oán

MC Đình Soạn

01:07:13    1 phần
Lượt nghe: 9

Ngôi Mộ Giả

Ngôi Mộ Giả

MC Đình Soạn

01:03:04    1 phần
Lượt nghe: 220

Lời Nguyền Ma Đói

Lời Nguyền Ma Đói

MC Đình Soạn

01:07:27    1 phần
Lượt nghe: 208

Tà Thuật Giáng Đầu

Tà Thuật Giáng Đầu

MC Đình Soạn

01:06:28    1 phần
Lượt nghe: 442

Bụi Tre Oan Hồn

Bụi Tre Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:12    1 phần
Lượt nghe: 484

Người Đàn Bà 6 Ngón

Người Đàn Bà 6 Ngón

MC Đình Soạn

01:10:50    1 phần
Lượt nghe: 286

Ma Trành Bắt Người

Ma Trành Bắt Người

MC Đình Soạn

01:08:52    1 phần
Lượt nghe: 1.228

Lấy Ma Làm Vợ

Lấy Ma Làm Vợ

MC Đình Soạn

01:08:10    1 phần
Lượt nghe: 780

Hồn Bà Gọi Cháu

Hồn Bà Gọi Cháu

MC Đình Soạn

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 472

Một Người Hai Mạng

Một Người Hai Mạng

MC Đình Soạn

01:10:51    1 phần
Lượt nghe: 476

Oan Hồn Lôi Đi

Oan Hồn Lôi Đi

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 511

Thầy Tà Báo Oán

Thầy Tà Báo Oán

MC Đình Soạn

01:15:48    1 phần
Lượt nghe: 1.384

Âm Hồn Ai Oán

Âm Hồn Ai Oán

MC Đình Soạn

01:06:48    1 phần
Lượt nghe: 441

Trường Học Có Vong

Trường Học Có Vong

MC Đình Soạn

01:03:56    1 phần
Lượt nghe: 354

Lễ Bốc Mộ

Lễ Bốc Mộ

MC Đình Soạn

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 2.775

Yêu Tinh Cồn Đước

Yêu Tinh Cồn Đước

MC Ngọc Lâm

01:12:31    1 phần
Lượt nghe: 735

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:02:54    1 phần
Lượt nghe: 1.245

Phạm Điều Thiêng

Phạm Điều Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:12:22    1 phần
Lượt nghe: 532

Vong Hồn Trong Trại Lợn

Vong Hồn Trong Trại Lợn

MC Đình Soạn

01:02:18    1 phần
Lượt nghe: 985

Đám Tang Bà Nội

Đám Tang Bà Nội

MC Đình Soạn

01:01:51    1 phần
Lượt nghe: 1.186

Oán Linh Khu Tập Thể

Oán Linh Khu Tập Thể

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 767

Ma Nuôi Báo Oán

Ma Nuôi Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 1.047

Vong Về Báo Án

Vong Về Báo Án

MC Đình Soạn

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 537

Vong Dưới Gốc Đào

Vong Dưới Gốc Đào

MC Đình Soạn

01:04:42    1 phần
Lượt nghe: 857

Mộ Cổ Sau Làng

Mộ Cổ Sau Làng

MC Đình Soạn

01:02:57    1 phần
Lượt nghe: 1.621

Ngôi Làng Oán Khí

Ngôi Làng Oán Khí

MC Ngọc Lâm

01:10:16    1 phần
Lượt nghe: 1.343

Yểm Bùa Hại Chồng

Yểm Bùa Hại Chồng

MC Đình Soạn

01:00:02    1 phần
Lượt nghe: 3.016

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

MC Đình Soạn

01:04:31    1 phần
Lượt nghe: 2.129

Điềm Gở

Điềm Gở

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 2.903

Lươn Rúc Mộ

Lươn Rúc Mộ

MC Đình Soạn

01:08:16    1 phần
Lượt nghe: 2.672

Xưởng Quan Tài Có Ma

Xưởng Quan Tài Có Ma

MC Đình Soạn

01:00:15    1 phần
Lượt nghe: 3.760

Hồn Ma Thằng Bạn

Hồn Ma Thằng Bạn

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 3.114

Oán Thù Người Ăn Xin

Oán Thù Người Ăn Xin

MC Đình Soạn

01:05:43    1 phần
Lượt nghe: 2.468

Thư Ngải Yểm Bùa

Thư Ngải Yểm Bùa

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 1.624

Hồ Cá Oan Hồn

Hồ Cá Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:03:39    1 phần
Lượt nghe: 1.731

Bắt Hồn

Bắt Hồn

MC Đình Soạn

01:06:31    1 phần
Lượt nghe: 2.465

Trả Oán Nghiệp

Trả Oán Nghiệp

MC Đình Soạn

00:58:39    1 phần
Lượt nghe: 1.156

Hồn Ma Dưới Ao

Hồn Ma Dưới Ao

MC Đình Soạn

00:56:30    1 phần
Lượt nghe: 2.489

Vong Về Nhà

Vong Về Nhà

MC Đình Soạn

01:06:57    1 phần
Lượt nghe: 3.170

Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

01:00:18    1 phần
Lượt nghe: 2.269