Tác giả: Hà Phương

Truyện Audio Của Tác Giả Hà Phương

Mời quý thính giả lắng nghe truyện audio của tác giả Hà Phương

Sắp xếp Audio
Linh Hồn Quỷ Dữ

Linh Hồn Quỷ Dữ

MC Ngọc Lâm

01:11:30    1 phần
Lượt nghe: 2.019

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:05:09    1 phần
Lượt nghe: 2.592

Động Long Mạch

Động Long Mạch

MC Đình Soạn

01:06:43    1 phần
Lượt nghe: 2.735

Báo Mộng - Truyện Ma Kinh Dị

Báo Mộng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Anh Tú

2 vote

03:35:49    2 phần
Lượt nghe: 10.712