• Đọc truyện đêm khuya, Truyện ngắn, truyện dài, truyện kinh dị Nguyễn Ngọc Ngạn tuyển chọn âm thanh mp3 chất lượng cao
Sắp xếp Audio
Lửa Hận Rừng Xanh - Truyện Kiếm Hiệp Kinh Dị

Lửa Hận Rừng Xanh - Truyện Kiếm Hiệp Kinh Dị

21 vote

09:59:34    51 phần
Lượt nghe: 27.913

Nhất Tuyệt Bộ - Truyện kiếm hiệp

Nhất Tuyệt Bộ - Truyện kiếm hiệp

7 vote

19:30:58    8 phần
Lượt nghe: 14.247

Thiên Kiếm Tuyệt Đạo - Audio Kiếm Hiệp

Thiên Kiếm Tuyệt Đạo - Audio Kiếm Hiệp

7 vote

08:13:51    13 phần
Lượt nghe: 17.149

Tuyết Đen - Truyện Audio Kiếm Hiệp

Tuyết Đen - Truyện Audio Kiếm Hiệp

3 vote

06:01:09    8 phần
Lượt nghe: 12.126

Võ Lâm Ngũ Bá - Truyện Kiếm Hiệp

Võ Lâm Ngũ Bá - Truyện Kiếm Hiệp

7 vote

12:39:28    69 phần
Lượt nghe: 18.128

Lệnh thất sát - truyện audio kiếm hiệp

Lệnh thất sát - truyện audio kiếm hiệp

5 vote

04:58:49    29 phần
Lượt nghe: 17.393

Truyện kiếm hiệp - Uyên ương đao

Truyện kiếm hiệp - Uyên ương đao

02:35:29    1 phần
Lượt nghe: 11.495

Yến Thập Tam - Audio kiếm hiệp

Yến Thập Tam - Audio kiếm hiệp

3 vote

19:15:40    47 phần
Lượt nghe: 16.420

Thất tuyệt ma kiếm - Audio kiếm hiệp

Thất tuyệt ma kiếm - Audio kiếm hiệp

2 vote

22:27:06    126 phần
Lượt nghe: 19.691

Tru tiên truyện - Truyện Audio kiếm hiệp hay nhất

Tru tiên truyện - Truyện Audio kiếm hiệp hay nhất

3 vote

08:29:47    40 phần
Lượt nghe: 15.118

Biên thành lãng tử - Truyện kiếm hiệp Cổ Long

Biên thành lãng tử - Truyện kiếm hiệp Cổ Long

4 vote

01:02:02    49 phần
Lượt nghe: 15.502

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

23 vote

19:17:39    565 phần
Lượt nghe: 49.539

Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

4 vote

17:39:47    29 phần
Lượt nghe: 20.909

Kiếm Đạo Độc Tôn - Audio Kiếm Hiệp

Kiếm Đạo Độc Tôn - Audio Kiếm Hiệp

8 vote

01:43:59    27 phần
Lượt nghe: 24.736

Đa tình kiếm khách vô tình kiếm

Đa tình kiếm khách vô tình kiếm

13 vote

13:37:35    139 phần
Lượt nghe: 21.875

Quỷ bảo - truyện kiếm hiệp audio

Quỷ bảo - truyện kiếm hiệp audio

25 vote

12:59:39    105 phần
Lượt nghe: 38.170

Long hổ phong vân - Truyện audio kiếm hiệp

Long hổ phong vân - Truyện audio kiếm hiệp

11 vote

19:29:35    113 phần
Lượt nghe: 62.400

Lộc đỉnh ký - truyện audio vov giao thông

Lộc đỉnh ký - truyện audio vov giao thông

30 vote

09:29:56    92 phần
Lượt nghe: 57.648

Thần điêu đại hiệp - truyện audio kiếm hiệp

Thần điêu đại hiệp - truyện audio kiếm hiệp

13 vote

04:22:45    82 phần
Lượt nghe: 39.395

Anh hùng xạ điêu - truyện audio kiếm hiệp

Anh hùng xạ điêu - truyện audio kiếm hiệp

3 vote

04:19:43    83 phần
Lượt nghe: 21.614